Všeobecné záväzné nariadenia 2016

Názov Pridané Veľkosť Náhľad

VZN č. 4/2016 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za kom. odp. a drob. stav. odpady

utorok, 13. december 2016 3123.18Kb VZN č. 4/2016 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za kom. odp. a drob. stav. odpady

VZN č. 5/2016 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v obci Jabloň

utorok, 13. december 2016 1534.28Kb VZN č. 5/2016 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v obci Jabloň

VZN obce Jabloň č. 3/2016 o naklad. s komun. odpadmi a drobnými staveb. odpadmi na území obce Jabloň

streda, 20. júl 2016 6487.35Kb VZN obce Jabloň č. 3/2016 o naklad. s komun. odpadmi a drobnými staveb. odpadmi na území obce Jabloň

Registratúrny poriadok a plán obce

streda, 20. júl 2016 18505.08Kb Registratúrny poriadok a plán obce

VZN č.1/2015 o miestnych dania a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady platné od 01. 01.2016

utorok, 22. marec 2016 2944.4Kb VZN č.1/2015 o miestnych dania a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady platné od 01. 01.2016

Dokumenty je možné stiahnuť v náhľade.

Obecný úrad Jabloň

Jabloň č.75
067 13 Rokytov pri Humennom
IČO: 00323055

Kancelária Ocú:

Mgr. Patrícia Barančiková
Tel.: +421 57 44 70 016

Starosta obce

Vladimír Koscelnik
Tel.: +421 907 081 226
E-mail: v.koscelnikstarosta@gmail.com

Úradné hodiny

Pondelok  07:30 - 15:30
Utorok     07:.30 - 15:30
Streda     07:30 - 15:30
Štvrtok    07:30 - 15:30
Piatok     07:30 - 12:00
 
Obedňajšia prestávka 12:00 - 12:30

Počítadlo Návštev

Dnes 0

Včera 0

Tento týždeň 2

Tento mesiac 16

Spolu 15543