Projekt cezhraničnej spolupráce

 

PL – SK 2007 – 2013

 


Vedúci partner
 - Gmina Besko"Kultúra bez hraníc. Výstavba a modernizácia Poľsko - Slovenských kultúrnych domov Obec Besko a 15 obcí Koškovského mikroregiónu."

                                                                       
Partneri projektu :

Obec Hankovce  - Obec Dedačov -  Obec Koškovce - Obec Jabloň - Obec Slovenské Krivé - Obec Zbudské Dlhé - Obec Hrabovec nad Laborcom - Obec Ľubiša - Obec Vyšné Ladičkovce - Obec Nižné Ladičkovce - Obec Veľopolie - Obec Udavské – Obec Kochanovce - Obec Rokytov pri Humennom - Obec Lackovce

Hlavný cieľ projektu:

Hlavným dlhodobým cieľom je rozvoj a upevnenie spolupráce medzi spoločenstvami obcí s perspektívou ďalšieho spoločného rozvoja v oblasti kultúry, športu,vzdelávania a rozvoja občianskej spoločnosti. Tento cieľ sa dosiahne investíciou do kultúrnej infraštruktúry (výstavba a modernizácia), čo pozitívne ovplyvní vytvorenie základov pre dlhodobú cezhraničnú hospodársku spoluprácu, čo ovplyvní zlepšenie kvality života obyvateľov. Realizácia projektu je nevyhnutná pre rozvoj obcí a regiónov, zlepšenie kvality sociálneho a kultúrneho života pozitívne ovplyvní imidž obcí na poľskej aj slovenskej strane a bude modelovým vzorom realizácie spolupráce pre sociálne a kultúrne oživenie.
Realizácia projektu je v súlade so všeobecným cieľom Programu, ktorým je zväčšenie efektivity regionálnej politiky medzinárodnou propagáciou a spoluprácou, tvorením sietí, výmenou skúseností medzi regionálnymi aj miestnymi inštitúciami.

Špecifické ciele projektu:

• Posilnenie a prehĺbenie spolupráce medzi obyvateľmi obce Besko a Mikroregiónom Koškovské rozvojom kultúrnych aktivít v novo

  
vzniknutom Kultúrnom dome a modernizovaných infraštruktúrnych objektoch v Mikroregióne Koškovské;
• zvýšenie kvality života a práce na vidieku;
• rast turistickej a investičnej aktivity vidieka;
• uspokojovanie sociálnych a kultúrnych potrieb obyvateľov vidieka;
• kultivovanie identity vidieckeho spoločenstva, zachovanie kultúrneho dedičstva a špecifických hodnôt vidieka;
• propagácia vidieka;
• udržiavanie lokálnych tradícií
• eliminovanie prekážok v prístupe obyvateľstva vidieka k plnej kultúrnej, informačnej a vzdelávacej ponuke, čo v budúcnosti by malo
  znížiť rozdiely medzi mestom a dedinou,
• vytvorenie spoločnosti otvorenej voči svetu a nepretržitý rozvoj a zvyšovanie kvalifikácií

Výmena vedomostí a skúseností v dlhodobej časovej perspektíve ovplyvní rozvoj priateľstva a spoluprácu medzi miestnymi spoločenstvami obidvoch krajín a prispeje k vypracovaniu modelov sociálnych a kultúrnych aktivít a k vyriešeniu problémov v lokálnom a regionálnom meradle.

Suma finančného príspevku z ERDF:

1 527 295,75 € - 85 % celkových oprávnených nákladov

Územie realizácie projektu:

Obec Besko, okres Sanok, štát Poľská republika,

Slovenská republika, Prešovský samosprávny kraj, Okres Humenné, Koškovský mikroregión

 

Obecný úrad Jabloň

Jabloň č.75
067 13 Rokytov pri Humennom
IČO: 00323055

Kancelária Ocú:

Mgr. Patrícia Barančiková
Tel.: +421 57 44 70 016

Starosta obce

Vladimír Koscelnik
Tel.: +421 907 081 226
E-mail: v.koscelnikstarosta@gmail.com

Úradné hodiny

Pondelok  07:30 - 15:30
Utorok     07:.30 - 15:30
Streda     07:30 - 15:30
Štvrtok    07:30 - 15:30
Piatok     07:30 - 12:00
 
Obedňajšia prestávka 12:00 - 12:30

Počítadlo Návštev

Dnes 0

Včera 2

Tento týždeň 0

Tento mesiac 12

Spolu 15570